Kundeklausul ved oppsigelse

Publisert: 13.04.2021
Emneord: ,

Har et spørsmål ang "sperrefrist" ved jobb-bytte. Det står i min kontrakt at jeg ikke kan kontakte kunder eller forhandler av selskapet i 6 mnd. Det står ingenting om at de må betale meg lønn i de mnd det gjelder. Er det sånn at de må betale meg for å hindre meg i å gå til en konkurrent, og om de ikke gjør det kan jeg gå dit? Til orientering så er det 4 mnd igjen av "sperren" nå.

Svar:

Krav om kompensasjon gjelder kun ved konkurranseklausuler, og ikke ved kundeklausuler. En kundeklausul begrenser en arbeidstakeres adgang til å ta kontakt med arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør. En konkurranseklausul derimot, begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i en annen virksomhet. Dersom klausulen i arbeidskontrakten din også inneholder en slik begrensning, kommer bestemmelsen om kompensasjon til anvendelse.

For det tilfelle at arbeidsgiver gjør en konkurranseklausul gjeldende, følger det av arbeidsmiljøloven § 14 A-3 at arbeidsgiver skal betale kompensasjon tilsvarende arbeidstakerens arbeidsvederlag i perioden som klausulen gjøres gjeldende.

Ved forespørsel har arbeidstaker krav på en redegjørelse fra arbeidsgiver for om og i hvilken grad en kundeklausul/konkurranseklausul vil gjøres gjeldende. Dersom kravene til redegjørelse ikke oppfylles fra arbeidsgiveren, er følgen at klausulen bortfaller.

Du kan dermed ta kontakt med arbeidsgiver for å få dette avklart, dersom du er usikker på rekkevidden av klausulen.

Del denne artikkelen: