Kutt i provisjon pga sykemelding

Publisert: 29.10.2020

Jeg har provisjonslønn(jobber som eiendomsmegler). Vi har også garantilønn dersom vi ikke klarer å opp å provisjon en mnd. Er nå sykmeldt 50 % pga graviditet, og plager rundt dette. I september mnd hadde jeg et provisjonsgrunnlag på ca. 182 000,- og skal dermed ha 32,5 % inkl. feriepenger av dette. Det jeg har fått utbetalt er ca 36 000,- fra arbeidsgiver +sykepenger fra Nav. Jeg mener dette er feil og at de ikke kan trekke provisjonslønna mi selv om jeg er delvis sykmeldt.

Svar:

Se også tidligere svar: https://advokatenhjelperdeg.no/spor-advokaten/provisjon-ikke-medregnet-i-sykelonn/

Rett til sykepenger forutsetter bortfall av inntekt. Sykepenger skal sørge for at en beholder et minste inntektsnivå mens en er syk. Hvis månedslønn/provisjoner i sykmeldingsperioden utgjør mindre enn gjennomsnittet fra de tre siste månedene (evt. +25 %), og mindre enn kr. 50 676 (6G/år), kan en ha krav på sykepenger i tillegg.

Med mindre arbeidsavtalen regulerer dette annerledes, så gjelder provisjonsavtalen også under sykdom/sykmeldingsperioden. Provisjonslønn er en etterskuddslønn for arbeide som er utført tidligere. Utført arbeide gir krav på provisjonen. Etterfølgende hendelser, slik som sykemelding eller annet endrer ikke på avtalen. Skulle det tikke inn oppdrag mens er sykemeldt, så vil en fortsatt ha krav på avtalt provisjon, selv om en er sykmeldt når ordren "tikker inn".

Utbetaler arbeidsgiver sykepenger/lønn/provisjon, vil arbeidsgiver ha krav på refusjon av sykepengeandelen etter beregningsreglene. Arbeidsgiver må sende inn nødvendig skjema på altinn.no for å få sykepengeandelen refundert/utbetalt til seg.

I ditt tilfelle har du krav på kr. 59 150 i lønn/provisjon. Differansen til det som arbeidsgiver har betalt, kr. 36 000 er kr. 23 150. Hvis du får mindre enn kr. 23 150 i sykepenger fra NAV, må arbeidsgiver øke utbetalingen til deg. Jeg vil anta at du får kr. 14 676 før skatt fra NAV. Det medfører i tilfelle at arbeidsgiver må øke sin utbetaling med kr. 8474 før skatt.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: