Låne penger til foreldre

Publisert: 04.08.2020
Emneord: ,

Jeg ønsker å gi et privat lån til mine foreldre i forbindelse med at de kjøper en ny bolig med livsløpsstandard. Lånet skal være rente og avdragsfritt så lenge de lever, evt så lenge de har behov for å eie boligen. Men ved et arveskifte skal summen tilbakebetales, justert for inflasjon. 1) er det noen skattemessige forhold vi trenger å vite om? Hva skal rapporteres? 2) er det noen standardkontrakt for et slikt lån? 3) er det noe vi bør tenke på i forhold til andre arvinger (dvs mine søsken)?

Svar:

1) Lånet må være med i skattemeldingen som en fordring,og denne fordringen vil dermed inngå i din formue. Dette kan føre til formuesskatt, men utover dette vil det ikke være skattemessige forhold å tenke på. 2) Det finnes sikkert standardkontrakter for slike lån, men det kan være greit å få en advokat til å bistå slik at dere er sikre på at du er tilstrekkelig sikret både i låneperioden og i tilfelle dine foreldre går bort. Det må lages et gjeldsbrev som inneholder de formelle kravene etter loven. 3) Sånn umiddelbart kan jeg ikke se at det er noe dere må tenke på når det gjelder øvrige arvinger utover hva som skal skje dersom foreldrene dine bortfaller før lånet er tilbakebetalt.

Del denne artikkelen: