Lånt penger til person som er konkurs

Publisert: 25.02.2020

Jeg har vært hjelpsom med en person jeg ikke visste var personlig konkurs og gitt vedkommende lån som skal tilbakebetales når vedkommende mottar arv fra sine foreldre. Nå som jeg vet ar personen er personlig konkurs, og har holdt dette skjult for meg, frykter jeg at jeg ikke vil få pengene tilbake når vedkommende arver.

1. Har jeg grunn til å frykte dette rent rettslig? 2. Er det noe jeg kan gjøre for å sikre meg prioritet osv? 3. Hva bør/kan jeg gjøre?

Svar:

En som er personlig konkurs har naturlig nok mange andre kreditorer. Om det har vært åpnet konkurs , står de som allerede meldte inn krav i boet dengang mest sannsynlig foran deg i prioritet.

Du bør forsøke å få sikret deg med utlegg, tinglyst pant, og gjeldsbrev og annen dokumentasjon som er holdbar. Merk også at foreldrene kan ilegge beslagsforbud i arven, slik at det ikke går til hans kreditorer. (kan i hvert fall gjøres for det som er utover pliktdelsarv).

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: