Legalfullmakt for nær slektning

Publisert: 22.06.2020

Et nært er ikke lenger i stand til å betale regninger o.l. pga sykdom og alderdom. Er på sykehjem. Kan jeg påberope meg legalfullmakt og betale vedkommendes regninger i vedkommendes bank?

Svar:

Jeg antar at det her er snakk om et nært familiemedlem. Nærstående har representasjonsrett (legalfullmakt) ovenfor sine nærstående, noe som fremkommer av vergemålsloven § 94. Som nærstående regnes først ektefelle/samboer, deretter barn, barnebarn og foreldre (i denne rekkefølgen). Det er den nærstående med "høyest prioritet" som har representasjonsretten. Dersom den nærstående har en ektefelle/samboer, må denne skriftlig si fra seg representasjonsretten for at en sønn/datter skal overta den. Det bemerkes også at representasjonsretten gjelder betaling av regninger og lignende. Dersom det er behov for større økonomiske disposisjoner, er det nødvendig å oppnevne verge.

Del denne artikkelen: