Lojalitetsplikt ved endt arbeidsforhold

Publisert: 15.06.2021

Jeg lurer på noe vedrørende lojalitetsplikt eller taushetsplikt ved endt arbeidsforhold. Jeg er ferdig med oppsigelsestiden min hos et firma, og er dermed usikker på hva jeg har lov å si eller ikke. Hvis jeg hadde snakket åpent (i media) om hvordan min opplevelse med dette firmaet var og om ting som har hendt, er dette straffbart? Hvis jeg for eksempel hadde snakket om dårlige ledere eller hendelser som ikke burde finne sted på en arbeidsplass.

Svar:

Lojalitetsplikten gjelder så lenge arbeidsforholdet består og innebærer at en ansatt må gå tjenestevei med tilbakemeldinger. Det er også gitt regler om varslervern i arbeidsmiljøloven kapittel 2A, som skal sikre at arbeidstaker som varsler om kritikkverdige forhold ikke blir utsatt for gjengjeldelse.

Etter at arbeidsforholdet er opphørt vil ytringsfriheten stå sterkere og du vil være friere til å uttale deg om din opplevelse av bedriften. Husk likevel at beskyldninger rettet mot enkeltpersoner kan medføre påstand om at du begår ærekrenkelser. Å stå frem offentlig med sin historie kan også ha sin "pris" i forhold til å være attraktiv for nye arbeidsgivere. Mitt råd til deg er derfor å tenke nøye igjennom alle sider av saken. Om du fortsatt er misfornøyd med behandlingen du har fått hos en tidligere arbeidsgiver, kan det også være et alternativ å forsøke en dialog rundt dette.

Del denne artikkelen: