Lønn for prøvejobbing

Publisert: 31.05.2021

Jeg lurer på dette med prøvejobbing. Jeg har vært permittert en stund. Og har dermed søkt andre jobber. Var på intervju hos en bedrift og prøvejobbet hos dem i 10,5 timer? Har jeg krav på lønn? Og hva kan jeg vise til dersom de ikke ønsker å utbetale meg lønn? Det ble dessverre ikke avtalt noe på forhånd.

Svar:

Norsk arbeidsliv bygger på prinsippet om ytelse mot ytelse. De fleste arbeidsgivere dekker derfor lønn under opplæring. "Prøvejobbing" som du har utført med 10,5 timers arbeidsdag er et brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om daglig arbeidstid, som maksimalt skal være ni timer, jf. aml. § 10-4. Du kan derfor ha krav på alminnelig timelønn for timene, samt overtidsbetaling for timer utover ni timers arbeid, jf. aml. § 10-6 (11).

Del denne artikkelen: