Lønn når arbeidsgiver gir fri

Publisert: 12.03.2021

Når man er 100 % ansatt. Får fri fra arbeidsgiver noen timer en dag. Har man da krav på lønn for disse timene (evnt. avspasering er ikke tenkt her)? Hvordan gjelder dette når feks.: Jobber 4 timer overtid en dag den aktuelle uken, så får fri fra arbeidsgiver 4 timer samme uke. Skal det da utbetales overtid for de 4 timene (uketimene blir de samme)?

Svar:

Dette er det ingen automatikk i. Alt er avtalebasert, dvs. du må gå ut fra det som er avtalt med din arbeidsgiver. Når du har fri, har du selvfølgelig ikke krav på lønn, for du har ikke jobbet når du har fri. Etter ferieloven har du et visst krav på ferie/fri som dette "tas av", med mindre noe annet avtales med arbeidsgiver. Det kan avtales at overtid skal avspaseres, som gir deg rett til fri utover det ferieloven bestemmer. Uansett har du krav på overtidstillegget (minimum 40 %) når overtid tas ut i fri 1:1.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: