Lov å ikke dele ut stipend?

Publisert: 15.09.2020
Emneord: ,

Jeg er masterstudent ved NTNU og mitt institutt lyste ut 6 stipend (50 000,- kr hver) i vår for å kunne gi lovende og motiverte studenter anledning til å skaffe seg utfyllende erfaring fra forskningsvirksomhet og styrke sine kvalifikasjoner for en fremtidig forskningskarriere i disse vanskelige koronatider. Det kom 8 søknader, jeg ble evaluert som kvalifisert og søknaden min hadde ok kvalitet, men likevel valgte instituttet å dele ut kun 5 av 6 stipend. Er dette lov/etisk forsvarlig?

Svar:

Din situasjon oppfattes som frustrerende og skuffende for deg. Men, det er vanskelig å se at instituttet har påtatt seg en forpliktelse til å utdele alle de utlyste stipendene.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: