Lovlig med bøter på jobb?

Publisert: 12.04.2021

Er det lovlig for en bedrift å operere med en botkasse? Når en ansatt gjør en menneskelig feil kan sjef kreve inn et visst beløp i bot fra den ansatte som straff? Er dette noe som er i det hele tatt lov å gjøre? Eks: En ansatt arbeider i en nettbutikk sender feil vare til en kunde; kan da sjef be om en bøtesats fra den ansatte via vipps som straff for feilen.

Svar:

Arbeidsgiver kan, på nærmere bestemte vilkår, kreve at arbeidstaker erstatter skade som er voldt under arbeidsutførelsen. Reglene om dette er inntatt i skadeserstatningsloven § 2-3.
Et av disse vilkårene er at arbeidstaker har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Det vil si at arbeidstaker må være sterkt å bebreide. Hendelige uhell gir ikke grunnlag for erstatning.

En generell adgang til å bøtelegge arbeidstakere, har ikke arbeidsgiver.

Del denne artikkelen: