Må arbeidsgiver gi en skriftlig advarsel før beslutning om oppsigelse?

Publisert: 29.04.2021

Jeg er i prøvetid og har 14 dager igjen før den er over. Jeg har fått signaler om at arbeidsgiver ikke ønsker meg med videre. Burde jeg ikke få en skriftlig advarsel, innkalling til drøftelsesmøte etc. ? Jeg har ikke mottatt noen skriftlige tilbakemeldinger hittil. Jobber som selger i et tregt marked om dagen, og har ikke nådd mine salgsmål. Dette er bakgrunnen for arbeidsgivers synspunkter.

Svar:

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det, jf. arbeidsmiljøloven § 15-1. Det er antatt at terskelen for saklig oppsigelse er noe lavere i prøvetiden, da arbeidsgiver kan bringe arbeidsforholdet til opphør som følge av arbeidstakers manglende tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet, jf. aml. § 15-6.

Det er arbeidsgiver som må dokumentere at det foreligger grunnlag for oppsigelse, så min anbefaling til arbeidsgivere er å bruke prøvetiden godt og gjennomføre oppfølgingsmøter dersom arbeidstaker ikke helt mestrer rollen eller arbeidsoppgavene. Det er ikke noe krav om at skriftlig advarsel må være gitt før en beslutning om oppsigelse, men det kan ofte styrke arbeidsgivers sak dersom arbeidstaker har mottatt advarsel som følge av forsømmelser.

Hvis du i saken her blir innkalt til drøftingsmøte, kan du argumentere overfor arbeidsgiver med at du ikke har mottatt oppfølging i prøvetiden. Du kan også forklare ditt syn på saken, herunder at salgsmålene ikke er oppnådd pga. sviktende marked og at salgstallene vil ta seg opp i tiden fremover.

Del denne artikkelen: