Må betale bidrag for barn over 18

Publisert: 19.04.2021

Har et spørsmål angående betaling av barnebidrag for min sønn som nå har startet på skolen igjen etter å ha droppet ut fra tidligere utdannelse, men har nå funnet ut at han vil starte på skole igjen. Han er født i 2000 og er boende hjemme hos mor. Har aldri hatt kontakt med gutten eller samvær med han. Har betalt bidrag til han var ferdig på videregående og trodde at jeg var ferdig med det nå.

Svar:

Barn over 18 år som går på videregående skole, kan søke NAV om barnebidrag. Bidraget skal da utbetales til barnet direkte, og ikke den barnet bor sammen med.

Når NAV fastsetter bidrag til et barn over 18 år, fastsettes det normalt vedtak om bidrag for ett skoleår av gangen, eller for hele perioden med skolegang som søknaden gjelder for, typisk for fullføring av videregående skole. Barnebidraget vil automatisk opphøre når tidspunktet vedtaket gjelder for utløper.

Hvis et barn er forsinket i skolegangen, slik du beskriver, vil NAV foreta en konkret vurdering av om vilkårene for fortsatt barnebidrag er oppfylt.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: