Må betale deler av avbestilt sofa

Publisert: 03.09.2019

Har bestilt en sofa for 2 uker siden, med 6 uker leveringstid. Spurte i dag om jeg kunne avbestille den da jeg angret. Fikk da beskjed om at jeg må betale kr. 2000 kr. Jeg har ikke skrevet under på noe papirer. Må jeg betale dette?

Svar:

Jeg legger til grunn at sofaen er bestilt hos en leverandør/næringsdrivende og ikke av en privatperson.

Det følger av forbrukerkjøpsloven § 41 at en forbruker kan avbestille tingen før levering, uten at selger kan fastholde kjøpet og kreve betaling. Selger kan kreve erstatning for tap som er en følge av avbestillingen, hvis ikke annet er avtalt.

Forbrukerens rett til å avbestille før levering mot erstatning suppleres også av reglene i angrerettloven.
Angrerettloven gir forbrukeren rett til å gå fra kjøpet uten å betale erstatning, dersom melding sendes innen utløpet av angrefristen som normalt er på 14 dager.

Selgeren/den næringsdrivende plikter å gi forbrukeren opplysninger om angreretten, på en klar og forståelig måte, før det blir inngått avtale om fjernsalg, jf. angrerettloven § 8. Dersom selgeren ikke gjør dette utløper angrefristen 12 måneder etter den opprinnelige angrefristen, jf. angrerettloven § 21 tredje ledd.

Del denne artikkelen: