Må betale for mye til NAV Innkreving

Publisert: 12.04.2021
Emneord: ,

Jeg har fått innkreving fra NAV som jeg ikke kan betalte da jeg får AAP hver andre uke 6793 kr. Jeg har 2 barn som går på skole, jeg har nedsatt funksjonsevne og sitter på rullestol. Jeg ringte NAV Innkreving på telefon nr: 21 05 11 00, og spurte dem om det er mulig å betale 500 kr. hver måned, men de har sagt at må betale minst over 2000 kr. i løpet av fem år. Dette kan jeg ikke fordi vi kan ikke kjøpe mat når jeg betaler over 2000 kr. Kan dere hjelpe meg? Finnes det en mulighet?

Svar:

Du har rett på minsteytelser for å dekke livsopphold, samt nødvendige utgifter. Dette vil være vernet mot innkreving fra NAV Innkreving eller andre. Satsene er hjemlet i egen forskrift og du finner en grei oversikt her: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/oversikt-over-satser/livsoppholdssatser-nav-innkreving_kap

Sett opp dine faste (og nødvendige) utgifter og ta kontakt med NAV Innkreving for å få avklart om de trekker deg mer enn det forskriften gir grunnlag for.

Del denne artikkelen: