Må bevise at far er biologisk far

Publisert: 03.02.2020

Min far døde brått. Jeg har to halvsøsken som jeg ikke er vokst opp med. For å få min del av arven må jeg «bevise» at jeg er hans datter. På fødselsattesten min står det ikke navnet på min far (Står ikke noe navn der). Vi tok en blodprøve på 80-tallet for å bekrefte slektskapet. Regner med det var ok, i og med han har betalt barnetrygd til min mor i alle år (eller NAV gjorde det?) Hvordan kan jeg bevise at han er min far? Og hvor kan jeg finne evt papirer så jeg kan bevise slektskapet?

Svar:

Om det er betalt bidrag, vil jeg anta han er registrert som far. Men om så ikke er tilfelle (hverken i folkeregister eller i NAV), må dette fastlegges.

Det er mulig å igangsette farskapssak, hvor man kun har skriftlig behandling ved bruk av DNA-prøver. Dette er regulert i barneloven, og jeg anbefaler deg å få dette grundigere vurdert.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: