Må bolig selges på det åpne markedet?

Publisert: 10.03.2021
Emneord:

Vi er søsken som har arvet boligeiendom, og er sameiere. Vi har flyttet inn i hver vår leilighet, meldt flytting, og har opparbeidet både eiertid og botid til «vår» leilighet. Nå skal vi seksjonere. En ønsker å selge den leiligheten vedkommende har bodd i så snart som mulig. En annen ønsker å overta denne leiligheten. Hvordan gjør vi dette? Må leiligheten selges på det åpne marked? Må den av søsknene som ønsker å overta være budgiver? Må vedkommende tinglyse kjøpet/ overtagelsen?

Svar:

Dere kan bli enige om salg/kjøp direkte. Det er ikke noe krav om at dette skal ut på det åpne markedet, her har dere full avtalefrihet.

Overdragelsen bør tinglyses for å få rettsvern. Da påløper det dokumentavgift og tinglysningsgebyr. Avtalen dere i mellom vil være gyldig også uten tinglysning, men jeg anbefaler å få dette formelt registrert i kartverket.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: