Må det være vitner til stede når man inngår en avtale om pengelån?

Publisert: 06.09.2021
Emneord:

Jeg lurte på hva som gjør en kontrakt gyldig og ugyldig når det lages en kontrakt mellom privatpersoner ang. lån av penger. Har hørt man må ha to vitner til stede når man skal undertegne slikt og at vitnene da skal være nøytrale, har hørt kontrakten også skal inneholde noe spesifikt, men dette har vært uklart.

Svar:

Det må skilles mellom kontrakt/avtale og gjeldsbrev.

En avtale om pengelån kan gjøres både muntlig og skriftlig. Muntlige avtaler kan være svært vanskelige å føre bevis for, men en slik avtale er også gyldig.

Gjeldsbrev som skal kunne brukes som tvangsgrunnlag må gjøres skriftlig og signeres av to vitner, ev. ett vitne som omtalt her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1992-12-04-896

Med vennlig hilsen, advokat Espen Rekkedal

Del denne artikkelen: