Må far betale barnebidrag når barnet har et annet etternavn?

Publisert: 08.04.2021

Barnet er 16 år og bosatt med mor. Far betaler barnebidrag hver måned. Mor har ikke foreldreansvar alene. Barn skifter etternavn, uten fars samtykke. Skal faren betale barnebidrag, når barnet har fått et annet etternavn uten fars samtykke? Faren betalte barnebidrag inntil barnet endret etternavn.

Svar:

Foreldre har forsørgerplikt for barna sine, uavhengig av om de bor sammen med dem eller ikke. Den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet sitt, skal betale barnebidrag til den andre forelderen. Hvorvidt barnet har samme etternavn som far eller ikke, påvirker ikke fars plikt til å betale barnebidrag.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: