Må gå ned i stilling eller bli oppsagt

Publisert: 24.08.2020

Jeg er permittert fra min 100 % stilling som butikkmedarbeider. Jeg har fått beskjed om at jeg enten kan komme tilbake i en 50 % stilling, eller bli sagt opp, da de ikke lenger har behov for en 100 % stilling. Har jeg noen rettigheter her?

Svar:

Dette er en endringsoppsigelse. En endringsoppsigelse krever samme formelle fremgangsmåte som en ordinær/fullstendig oppsigelse. Arbeidsgiver må følge systemet og de formelle kravene i arbeidsmiljøloven. Ellers vil endringsoppsigelsen være ugyldig og arbeidsgiver vil bli erstatningsansvarlig.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: