Må man betale husleie for 18-åring?

Publisert: 09.11.2020

Jeg har en sønn som bor hos sin mor. Han har nettopp fylt 18. Jeg betaler bidrag til gutten direkte etter privat avtale (videregående). Så langt alt patent. Imidlertid er det en del støy hjemme og han truer med å flytte ut og i egen leilighet. Kan mor og jeg risikere å måtte betale for hans leilighet i tillegg til barnebidrag? Jeg har sett det foreligger noen rettsavgjørelser på dette fra 2011. Jeg har snakket med NAV, lest på web og blir ikke spesielt klok på dette. Vet dere?

Svar:

Slik jeg oppfatter gjeldende regelverk vil en myndig person ikke kunne kreve direkte dekning av husleie dersom han selv velger å flytte ut hjemmefra. Som jeg nevner avslutningsvis vil NAV ta utgangspunkt i bidragskalkulatoren og slik at man legger til grunn et kostnadsnivå for det å bo i egen husholdning og slik at husleie vil kunne inngå som et element i denne fastsettelsen. Det er en forutsetning at vedkommende gjennomfører videregående opplæring.

Loven regulerer rettigheter til å få dekket bidrag både når man bor med en og der man ikke bor med noen av foreldrene. Dette innebærer at også mor, for det tilfellet at sønnen flytter ut, vil kunne pålegges å betale bidrag. NAV vil da regne ut bidraget med utgangspunkt i bidragskalkulatoren og etablerte prinsipper som da gjør seg gjeldende.

Spørsmålet som er mer uklart for meg er hvorvidt et myndig barn som er under videregående opplæring kan kreve bidrag dersom han velger å flytte ut på tross av tilbud om å bo hos en av foreldrene. Dersom det ikke gjør seg gjeldende forhold som tilsier at dette er en umulighet vil jeg mene at den barnet kunne bodd hos må kunne motsette seg å betale bidrag. Jeg tar dog forbehold om at dette synes å være noe uklart basert på de svar jeg har funnet i aktuelle kilder.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: