Må man betale når man ikke har fått faktura?

Publisert: 08.09.2021
Emneord: ,

Vi har kjøpt og mottatt internett fra samme firma i flere år. En tid kunne man hver mnd. betale regningen med avtalegiro, så drev firmaet ei omlegging av sitt system, slik at vi en tid fikk månedlige faktura pr. post. Siste faktura i mai, siden har vi ikke fått faktura verken pr post eller via internett. Men vi har hatt internett hele tiden. Oppdaget dette nå i september, ringte og etterlyste faktura. Spørsmålet er da: Må vi betale for de månedene vi ikke har mottatt faktura?

Svar:

Så lenge du har avtale om kjøp av internett og får dette levert, så plikter du å betale. At de har en omlegging som fører til forsinket utsendelse av faktura endrer ikke dette.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Rekkedal

Del denne artikkelen: