Må tilbakebetale for mye utbetalt lønn

Publisert: 18.06.2021

Eg har fått ein sluttpakke fra arbeidsgiveren min ca 2 mnd siden, og nå sei arbeidsgiveren at han har gjort ein feil og betalt for mye, og krever inn det han har betalt. Noe eg er uenig med. Siden eg har skatta en god del av disse pengene, og forventer å få igjen på skatten neste år, kan arbeidsgiveren ta disse skattepengene? Kan han justere årslønna mi med ein negativ lønning sånn at restskatten min neste år blir null eller tom negativ? Eller noe lignende?

Svar:

Dersom arbeidsgiver mener du har fått for mye utbetalt ifm. sluttavtalen, så må arbeidsgiver eventuelt rette et krav om tilbakebetaling mot deg basert på læren om condictio indebiti. I henhold til læren om condictio indebiti skal det foretas en vurdering ut fra flere momenter. Hvis du forsto at arbeidsgiver betalte ut for mye, vil arbeidsgiver ha et godt argument for å kreve pengene tilbakebetalt. Hvis du faktisk forstod at beløpet var feil, er min anbefaling at du kontakter arbeidsgiver for å avtale en plan for tilbakebetaling av hele eller deler av beløpet.

Dersom beløpets størrelse og andre momenter tilsier at du ikke forsto og heller ikke burde forstått at utbetalingen var feil, og pengene i tillegg er forbrukt av deg, så er dette argumenter som taler imot en tilbakebetaling av pengene. Da kan du avvise tilbakebetalingskravet.

Arbeidsgiver kan uansett ikke kreve at du tilbakebetaler eventuell skatt du har til gode og heller ikke foreta justeringer i din årslønn. Hvis du avviser tilbakebetalingskravet må arbeidsgiver eventuelt ta rettslige skritt for å inndrive kravet.

Del denne artikkelen: