Maksimalt beløp på festeavgift?

Publisert: 21.02.2018

Jeg er grunneier og skal lage en helt ny festeavtale for en hytte på tomten. Hvordan reguleres festeavgiften for nye avtaler, hva er det maksimale beløpet man har lov til å ta? Og må både grunneier og bortfester være enige om beløpet på festeavtalen?

Svar:

For inngåelse av tomtefesteavtaler vil de vanlige avtalerettslige reglene være gjeldende. Dette innebærer at fester og bortfester i utgangspunktet står fritt til å avtale de vilkår som hver av partene finner hensiktsmessige. Tomtefesteloven § 11 inneholder likevel en viktig begrensning hva gjelder størrelsen på festeavgiften. Etter denne bestemmelsen fremgår det at det ikke kan avtales eller kreves festeavgift som er urimelig høy sammenlignet med hva som vanligvis blir betalt for lignende tomter med lignende avtalevilkår.

Del denne artikkelen: