Manglende behandling på sykehus

Publisert: 24.02.2020

Leger og sykehus har ikke gjort jobben sin. De har bare sendt meg hjem med morfin. Jeg ble lam i 2017 på grunn av kreft i ryggmargen og leukemi. Hvem har skylda?

Svar:

Behandlingssvikt på sykehuset kan gi grunnlag for erstatningskrav. NPE er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. De behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Saksbehandlingen er gratis. Jeg anbefaler at du melder krav om erstatning til NPE. På hjemmesiden finner du god informasjon om hvordan du går frem.

Del denne artikkelen: