Medlem av folkeregisteret eller ikke

Publisert: 27.11.2018

Jeg er uføretrygdet, manntallsskrevet i Norge, eier hus (har nylig solgt det og flytter inn i leilighet til våren når den er ferdig), oppholder meg 2 ggr. 110-120 dager i Thailand pr år, har utvidet reiseforsikring, har Norge som livsutfoldelsessenter (definert norsk av skattekontor) og er frivillig medlem av NAV. Vilkårene i forsikringen ser jeg nå sier at jeg skal være "Fullstendig medlem av Folketrygden" for å være dekket. Er jeg fullstendig medlem og dermed dekket, gitt ovennevnte?

Svar:

Dette spørsmålet må du ta opp med NAV. Jeg ville sørget for å få svaret skriftlig så det ikke blir noen strid/uenighet om dette i ettertid.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: