Mener arbeidsgiver regner lønn og avspasering feil

Publisert: 08.01.2021

Har spørsmål rundt lønn og avspasering på helligdag. Når man i desember jobbet dag på julaften og kveld på nyttårsaften tilsvarer dette en total på 10 timer 133 % HT. Pga avspasering på 1. juledag har sjefen regnet lønnen slik: 3.5 t (julaften) + 7 t (nyttårsaften) for HT, men også -6 t (plassert på 6. des, men sier det er pga for lite timer til avspasering i "timebank" 1. juledag). Hadde en total på 4.75 t i timebanken for avspasering. Kan dette stemme, kun 4 t 133 % for julejobbingen?

Svar:

Det er arbeidsavtalen som regulerer dette. Avspasering er avvikling av foretatt overtidsarbeid i stedet for betaling. En har uansett krav på betaling for utført arbeide med overtidstillegg om en velger å ikke avspasere. Også ved avspasering vil en ha krav på overtidstillegget. Det er også arbeidsgivers ansvar å fordele arbeidsoppgaver og tildele den ansatte den avtalte arbeidstiden. Om arbeidsgiver ikke tildeler den avtalte arbeidsmengden, så vil normalt den ansatte likevel ha krav på lønn for den avtalte arbeidstiden, og uansett krav på overtidsbetaling.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: