Mener mor utsetter barn for smittefare

Publisert: 20.04.2020

Jeg og mor har delt foreldreansvar og jeg har sønnen min annenhver helg. Jeg har for tiden mulighet til å ha guttungen hjemme mens mor er på jobb i helsevesenet. Mor velger uansett å sette barnet på skolen og utsette barnet og alle i nærmeste familie for smitte, stikk i strid med myndighetenes pålegg. Har ikke jeg som far noe mulighet til å gripe inn? Er det noe som helst jeg kan gjøre?

Svar:

Så lenge myndighetene mener det er forsvarlig med skolegang og mor har bostedsansvaret for barnet kan nok ikke du forhindre at hun velger denne løsningen. Dette vil ligge innenfor hva bostedsforelder kan beslutte .

Dersom du mener dette vil kunne være til skade for barnet og følgelig at mor ikke ivaretar barnets beste må du evt. bringe spørsmålet inn for retten som da vil ta stilling til hvem som bør ivareta dette.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: