Mindreårig vitne i voldssak

Publisert: 27.05.2020

Min datter, 16 år, var vitne til en voldsepisode i Tromsø sentrum og er navngitt av fornærmede (tidligere kjæreste) som eneste vitne, men ca 15 andre så også hva som skjedde alle kjente av både tiltalte og fornærmede. Alle de involverte går på samme skole. Det er gjort et telefonavhør uten verge tilstede, mor valgte å forlate rommet. Kan vi nekte min datter å vitne i retten? Kan vi forlange at hun skal være anonym?

Svar:

Selv om dere er verge for datteren deres på 16 år kan dere ikke nekte henne å møte dersom det foreligger en lovlig innkalling til å avgi vitneforklaring i en straffesak.

Hva gjelder anonymitet er det følgende bestemmelse som gjelder:

"Anonym vitneførsel kan besluttes bare dersom det er strengt nødvendig og det ikke medfører vesentlige betenkeligheter av hensyn til den siktedes forsvar."

Som det følger av den aktuelle bestemmelsen skal det svært mye til for å akseptere at et vitne forklarer seg under anonymitet. Dette bør dere eventuelt ta opp med påtalemyndigheten (politiet) i forkant av saken.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: