Misfornøyd med advokat etter klagesak

Publisert: 07.09.2021

Tilbakeslag i sluk ga skade på bad under. Befaring viser manglende membran. Styret forbød bruk. Utleiers advokat: Skaden ble dekket av forsikringsselskapet og egenandelen må betales av den som har forårsaket skaden. Alternativet er at den som forårsaker skaden betaler for hele skaden. Trusselen om hele skadebeløpet skremmer, de unge leietakerne betaler. Styret opplyser: Det forelå aldri krav om at utleier skulle betale mer enn egenandelen. Advokaten lyver. Er dette iht god advokatskikk?

Svar:

Spørsmål om god advokatskikk må tas med disiplinærutvalget. Man har et eget disiplinærsystem i foreningen, så du må henvende deg dit.
Du kan klage på advokat her: https://advokatklageordningen.no/#/

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: