Mistenker at halvsøster har forfalsket opplysninger i adopsjonsprosess

Publisert: 28.09.2021

Da mor og far giftet seg hadde mor en datter fra før. Da far døde kunne min halvsøster legge frem papirer på at hun har blitt adoptert av far. Min mor benekter at det har skjedd. Hos folkeregisteret er det opplyst at han er hennes far. Er det noen mulighet for at hun kunne ha forfalsket slike opplysninger? Hun er kronisk svindler. Hun er og tidligere straffedømt for svindel. Hun arvet også sin biologiske far da han døde.

Svar:

I utgangspunktet skal man kunne ha tillit til de opplysninger som er registrert i Folkeregisteret.

Dersom et barn skal adopteres av en steforelder, slik din halvsøster hevder å ha blitt, så må de gjennom en adopsjonsprosess, hvor alle parter får uttale seg før adopsjonen blir gjennomført. Din mor ville vært part i en slik prosess og skal ha vært varslet, før adopsjonen ble gjennomført.

Hvis din mor ikke har hatt kjennskap til denne prosessen, er spørsmålet om det har vært gjennomført på en lovlig måte. Her bør det gjøres nærmere undersøkelser for å kartlegge hva som har skjedd. Din mor kan kontakte Bufdir for å få innsyn i saken, og få klarhet i hva som har skjedd.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: