Mister AAP

Publisert: 22.03.2021

Jeg har nå etter bla arbeidsskade mottatt AAP i 4 år (og 6 mnd tillegg pga covid). Jeg har vært igjennom alt, men siden i sommer har jeg ventet på videre avklaring. Nå har jeg nettopp begynt på et arbeidsavklaringsopplegg, og får samtidig beskjed om at AAP stoppes om 16 dager. Hva skal jeg gjøre? Er jo snart ferdig, så mister jeg alt av rettigheter samt uførforsikring pga somling fra NAV? Dette blir jeg bare sykere av.

Svar:

Varighet på AAP er regulert av folketrygdloven § 11-12. Hovedregelen er at AAP gis i inntil tre år (perioden var tidligere lengre).

Dersom sykdom, skade eller lyte er hovedårsaken til at din arbeidsevne ikke er avklart tidligere, og du enten har hatt langvarig medisinsk utredning eller har vært forhindret fra å kombinere medisinsk behandling og arbeidsrettet tiltak, kan arbeidsavklaringspenger forlenges.

Forlengelsen er inntil to ekstra år, slik at samlet lengde på AAP er maksimalt 5 år.
Ta dette opp med NAV så tidlig som mulig for å unngå stans.

Dersom du er yrkesskadet, så har du rettigheter både etter folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven. Du kan da ha særretter under AAP og ved eventuell uføretrygd. Videre kan du ha rett på menerstatning om yrkesskaden er betydelig og varig.

Forsikringsselskapet plikter å dekke inntektstapet, samt menerstatning og utgifter. Medisinske utgifter er normalt begrenset, da du ikke skal betale egenandel på medisinsk behandling av yrkesskaden.

Du bør søke advokatbistand hos erfaren advokat for forsikringsoppgjøret. Forsikringsselskapet dekker nødvendige advokatkostnader.

Del denne artikkelen: