Mister jobben i en alder av 60

Publisert: 09.12.2020

Er 40 % permittert og vil miste jobben, alder 60 år/ansiennitet 30 år. Selskapet overtas av daglig leder, som da blir distributør for konsernet. Finnes ikke penger i selskapet (neg.resultat/dårlig likviditet). Har fått to alt. 40 % permittering i 3 mnd til og deretter jobbe 100 % i 3 mnd. Til sammen 6 mnd. (som er min oppsigelsestid). Ev. 100 % permittert i 3 mnd. Årsak ingen penger til min lønn (ingen garanti etter 3 mnd. heller). Hva gjør jeg, hva vil NAV si mht dagpenger senere etc.?

Svar:

Hvis du blir sagt opp, vil du ha krav på dagpenger fra dag 1.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: