Mister rollen som daglig leder

Publisert: 15.06.2021

Vi har fått nye eiere i bedriften jeg er daglig leder i. Jeg har fått nyss i at en av de nye eierne selv ønsker seg min tittel. Vedkommende skal egentlig ha en helt annen rolle. Det vil i tilfellet være bare være tittelen vedkommende overtar, ikke oppgavene. Jeg vil ha samme ansvar og arbeidsoppgaver. I følge ryktene har de muligens tenkt en koordinator-tittel til meg. Dette synes jeg selvsagt ikke er ok og det vil selvsagt se mindre bra ut på min CV. Kan de gjøre dette?

Svar:

Utgangspunktet er at arbeidsgiver kan foreta endringer av arbeidsoppgavene så lenge det er innenfor rammen av arbeidsforholdet. Dette er en følge av arbeidsgivers styringsrett som etableres ved inngåelse av arbeidsavtalen. Dersom endringen medfører en degradering av den ansatte, er den utenfor styringsretten. Her må det imidlertid trekkes et skille mellom innføring av et nytt ledernivå og en konkret degradering av den ansatte. At det innføres et nytt ledernivå er ikke det samme som at den ansatte samtidig degraderes. Det må i slike tilfeller ses hen til om arbeidstakeren mister mye av det tidligere ansvaret, om arbeidstakeren fortsatt vil få bruk for utdannelsen og kompetansen sin etter endringen, og om det nye arbeidsområdet har lavere status i virksomheten enn tidligere.
Dersom arbeidsgiver ønsker å gjøre endringer som faller utenfor styringsretten, må enten arbeidstaker samtykke til endringer eller så må arbeidsgiver gå veien om en endringsoppsigelse.

For ditt tilfelle kan lavere status tilsi at endringen er utenfor styringsretten.

Del denne artikkelen: