Mistet klasseromsundervisning pga korona

Publisert: 21.07.2020

Jeg gikk et semester på Bjørknes privatskole for å ta opp igjen noen fag. Det semesteret betalte jeg for å ha klasseromsundervisning. Men det var noe noe jeg kun fikk benyttet i litt over en måned før covid. Resten av semesteret fikk jeg nettundervisning. Så jeg føler ikke jeg fikk det produktet jeg har betalt for. Er det mulig å kreve kompensasjon/reklamasjon for det?

Svar:

Her må man se på om overgangen fra klasseromsundervisning til digital undervisning har medført kontraktsbrudd; altså at du ikke har fått det som fremgår av kontrakten mellom deg og skolen. Du kan ta opp en sånn sak med Forbrukerrådet.

Del denne artikkelen: