Mistet mertid pga sykemelding

Publisert: 15.12.2021

I min jobb er det høysesong okt-jan, da må man påregne mertid. Dette står i kontrakt. Var sykemeldt uke 48, men da fjernet arbeidsgiver mertiden på 16 t fra vaktlisten, og satte meg tilbake til ordinære timer. Er dette lov? Han påstår at Virke sier dette er rett.

Svar:

HJeg oppfatter at du har spørsmål om beregningsgrunnlaget for sykepenger fra arbeidsgiver. Beregningsgrunnlaget fremgår av folketrygdloven § 8-28, som opplyser at hovedregelen er at sykepenger baseres på den gjennomsnittlige arbeidsinntekten som arbeidstakeren har hatt i arbeidsforholdet og som er rapportert til a-ordningen de tre siste kalendermånedene før arbeidsuførhetstidspunktet. Det er bare inntekt arbeidstakeren har hatt før arbeidsuførheten inntrer, som inngår i sykepengegrunnlaget.

NAV gir nærmere opplysninger her:
https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/sykmeldt-arbeidstaker/sykepenger/beregningsregler-for-sykepenger

Selv om arbeidsgiver har fjernet deg fra vaktlisten under sykemeldingen, så skal dette altså ikke ha noen betydning for beregningen av sykepenger.

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: