Mistet parkering og ankomst til eiendom

Publisert: 23.09.2020

Vi har en eiendom langs adkomstvei til nytt boligfelt. Utbygger har gravd ned veien ca. 1 meter, så vi har mista parkering og normal adkomst til eiendom. Han har heller ikke søkt eller nabovarslet. Kommunen hevder dette er privatrettslig. I vedtak er veiprofilen lik som før nedgraving. 2.5 år er gått og anlegget står stille. Vi står maktesløse.

Svar:

Det er ikke sagt noe om hvem som eier denne veien eller om den evt er offentlig.

Det som imidlertid er sagt er at ved denne omdisponeringen har man mistet rett parkeringsplass og normal adkomst til eiendommen. Jeg forutsetter at man har et rettslig grunnlag både for denne parkeringsplass og adkomsten. I så fall vil det foreligge en krenkelse av deres rettigheter om disse fjernes rent fysisk eller at de reduseres på noe vis om dette skjer uten deres samtykke eller ved en ekspropriasjon.

Jeg ville nok som dere i første påklaget forholdet overfor kommunen, om tiltaket allerede er omsøkt hos kommunen og gjennomført av tiltakshaver, ville jeg fremsatt et krav om utbedring av forhold mot tiltakshaver (eventuelt eier av boligfeltet) samt mot utførende entreprenør samt varsel om erstatning om forholdet ikke utbedret.

Alt i alt kan det være greit å søke advokatbistand i saken.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: