Mistet tilgang til eget firma

Publisert: 29.03.2021
Emneord:

Jeg har ca 49 % aksjer i gatekjøkken-firma. Min partner lurte meg. Han har stengt min tilgang til firmaets bankkonto, og også til regnskap. Han betaler meg ikke min del av profitten fra flere måneder og nå han henta sine 2 mafiasønner på jobb. De jobber og de dytta meg ut fra butikken. Jeg har ikke tilgang i min butikk nå. De har truet meg. Jeg er redd fordi jeg har en liten jente med meg alene. Jeg fikk bare en gang tilgang til firmakonto. Det var mye juks.

Svar:

Du har dine rettigheter som aksjonær og kan fremme krav om styremøte og ekstraordinær generalforsamling for å ta opp problemstillingene. Som aksjonær må du forvente å bli nedstemt unntatt i saker som krever 2/3-dels flertall. Men det er også vedtak som en minoritetsaksjonær har beskyttelse mot. Du bør ta kontakt med en advokat for å få en gjennomgang av din situasjon og for å vurdere hva du kan foreta deg innenfor aksjelovens bestemmelser. Du beskriver at dette firmaet har betalt regninger for et annet firma. Det er slike opplysninger som skatteetaten har interesse av. Dette kan således varsles til skatteetaten på skatteetaten.no. Om du har blitt svindlet, kan dette også være forhold som politiet vil se nærmere på. Engasjerer du en advokat, vil det være mulig å se om du kan reise erstatningskrav mot din kompanjong personlig, for tap som du er blitt påført. Du kan også reise arbeidsrettssak mot firmaet som følge av at du er blitt utestengt fra ditt arbeide. Det skal lite til i en slik situasjon før du kan få firmaet dømt erstatningsansvarlig som følge av ugyldig oppsigelse/avskjed. Du kan også kreve å få stå i stillingen og få en rettslig kjennelse på det. Det er altså ulike forhold å gripe ann i din sak og ulike vurderinger som bør foretas. Jeg vil derfor sterkt anbefale deg å ta kontakt med en advokat som kan hjelpe deg med å vurdere fremgangsmåte og tiltak. Du er absolutt ikke rettsløs.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: