Mistet utvidet barnetrygd etter ekteskap

Publisert: 02.11.2021

Eg har akkurat gifta meg. Min ektefelle og meg skal ikkje bu saman, han bur i ein anna kommune, med sine born, eg har mitt barn her. Me har ikkje barn saman. Eg har eineomsorgen for mi dotter, og fekk akkurat brev om at eg har mista den utvida barnetrygda mi, fordi eg no er gift. Skal dette gå utover mi dotter? Som ektepar har me separat bustad, adresse og økonomi. Me har ingen felles born.

Svar:

Det følger av barnetrygdloven § 9 sjette ledd bokstav a at retten til utvidet barnetrygd for særkullsbarn(din datter) opphører dersom stønadsmottakeren (du) inngår ekteskap. I forarbeider og rundskriv til bestemmelsen står det at en stønadsmottaker som inngår ekteskap eller partnerskap ikke lenger regnes for å være enslig/enslig forsørger. Dette gjelder selv om ekteskap er inngått med en som ikke er barnets far eller mor.

Jeg vil ikke tro at NAV har hjemmel til å foreta en konkret vurdering der det faktisk ikke praktiseres et økonomisk fellesskap, all den tid ektefeller uansett har en gjensidig underholdsplikt i kraft av ekteskapsloven kapittel 7. En mulighet kan likevel være å klage på vedtaket for å få en nærmere vurdering av spørsmålet fra NAVs side.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: