Mobbet på jobben

Publisert: 24.02.2020

Jeg har opplevd mobbing i 4 forskjellige selskaper i over 12 år, i to tilfeller hos politiet og med NAV har jeg opplevd situasjoner som er så vanskelige at jeg nå ikke klarer å jobbe. Jeg har blitt informert om at det er psykologisk vold, og at det er en mulighet til å saksøke for erstatning. Er det mulig?

Svar:

Dersom du har opplevd mobbing på arbeidsplassen kan det være grunnlag for erstatningskrav mot arbeidsgiveren. Bevisspørsmålene i disse sakene kan være vanskelig og sammensatte. Det kan stilles spørsmål om psykisk lidelse som følge av mobbing på arbeidsplassen kan bli godkjent som yrkesskade. Psykisk belastning i form av mobbing og trakassering er normalt ikke å anse som en yrkesskade. Men i helt spesielle tilfeller kan være aktuelt å godkjenne psykiske lidelser som yrkesskader og du bør kontakte advokat som har erfaring på området.

Del denne artikkelen: