Mobbing på arbeidsplassen

Publisert: 22.03.2021

Jeg ble mobbet på jobb, men det er jeg som er levert advarsel fra arbeidsgiver og de hørte ikke min side, kun enveis-behandling fra ledelse. Det er skrevet falske beskyldninger mot meg. Jeg vet ikke om jeg skal rapportere det som strafferett eller arbeidsrett eller begge.

Strafferett: fordi jeg har bevis og flere filer, papir og lyd å prøve ellers derfor er jeg sikkert er disse beskyldninger er falske, og de som kom med disse må få straff.

Arbeidsrett: fordi jeg ønsker å trekke tilbake advarsel.

Svar:

Dette var trist å høre, men det er arbeidsgiver som beslutter å tildele advarsel etter å ha hørt arbeidstakers syn på saken. Hvis du er uenig i advarselen du mottok er mitt råd å skrive ned ditt syn på saken og be om at dine innvendinger legges ved advarselen.

Opplever du mobbing på arbeidsplassen og det ikke er mulig å snakke med nærmeste leder, er mitt råd å henvende deg til tillitsvalgt eller verneombud. Arbeidsgiver har plikt til å sørge for et psykisk og fysisk fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Hvis arbeidsgiver ikke foretar seg noe for å få slutt på mobbingen, kan du henvende deg til Arbeidstilsynet. Lenke finner du her:
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/mobbing/#KobleinnArbeidstilsynet?

Del denne artikkelen: