Mor får lite støtte fra NAV

Publisert: 18.12.2019

Har en mor som er NAV-klient. Hun bor sammen med to barn. NAV vil ikke betale mer enn 4500 kr for husleie og 5500 kr i livsopphold. Er dette riktig beregnet? Hun har ingen andre inntekter og er helt avhengig av disse pengene. Hun bor i leilighet med to barn som sagt og hennes del av husleien er 7000 kr.

Svar:

Det er vanskelig å si om dette stemmer da jeg ikke kjenner alle detaljene i saken. Moren din har imidlertid anledning til å klage på størrelsen på støtten hun mottar. Jeg legger ved en oversikt over NAVs veiledende retningslinjer for økonomisk stønad: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/oversikt-over-satser/statlige-veiledende-retningslinjer-for-okonomisk-stonad_kap

Del denne artikkelen: