Mor har døpt barn uten fars samtykke

Publisert: 20.01.2020

Jeg har min sønn, 6 år, samværsklasse 2 og 50 % foreldreansvar. Min eks fra et annet land, men gutten er født i Norge og har norsk pass. Hun flyttet etter bruddet til Bergen til en ny mann fra hennes hjemland. Det er 2 år siden bruddet, men nå i julen 2019 så døpte hun begge sine sønner i Polen. 6/10 år, og vi begge fedrene er fortvilet over at hun gjør dette mot oss uten å avtale og fortelle dette til oss i forkant. Jeg var utmeldt av statskirken før han var født. Har hun lov til dette? Hva om hun flytter med barna dit?

Svar:

Nei, det har hun ikke lov til etter norsk rett. Når dere har delt foreldreansvar må dere være enige dersom barnet skal døpes. Dersom en forelder ikke forholder seg til regelverket og alene bestemmer over avgjørelser som begge skal samtykke til etter barnelovens regulering av foreldreansvar, er det et moment som kan tale for at vedkommende som går utover sin kompetanse fratas del i foreldreansvaret.

Det samme gjelder flytting til utlandet, slik avgjørelse krever begge foreldrenes samtykke ved delt foreldreansvar. Dersom en forelder skal avgjøre spørsmålet alene må vedkommende først få foreldreansvaret alene. Ved reell frykt for at forelder vil flytte med barna til utlandet mot den andres vilje er det også et moment som taler for at den forelder som potensielt kan flytte fratas del i foreldreansvaret.

Del denne artikkelen: