Mor hevder det eldste barnet skal ha forkjøpsrett på bolig

Publisert: 06.09.2021

Min mor skal skrive testamente. Hun sier at hun vil ha en rettferdig fordeling mellom min bror og meg. Hun har en privatbolig som vi begge er interessert i å kjøpe. Hun sier at i henhold til norsk lov er det den eldste som har forkjøpsrett og at hun derfor vil skrive dette i testamentet. Jeg mener dette er feil, men skulle gjerne fått det bekreftet.

Svar:

Det er ingen forkjøpsrett eller forrang for eldre søsken for bolig, det er kun hvis det er odelsrettigheter det kan ha betydning.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: