Mor lyver om fars samvær

Publisert: 05.02.2021

Jeg er far til en gutt på 15 år med 50/50 omsorg siden 2008. I februar 2020 søkte mor om barnebidrag og feilaktig oppga mitt samvær med 0.99 - 1.99 dager i mnd. Jeg har informert NAV med det faktiske samværet på 50 %. NAV velger kun å tro på mor kun basert på hennes uttalelser uten noen form for dokumentasjon, men fordi mor oppga det laveste samværet. Har nå tatt daterte foto av min sønn når han er hos med de siste 3 mnd som bevis i at mor svindler meg via NAV. Hva kan jeg gjøre?

Svar:

Slik jeg oppfatter deg har dere ingen skriftlig avtale vedrørende bosted og samvær. Jeg kjenner til at NAV har akseptert f. eks. uttalelse fra barnehage/skole som bekrefter hvilken ordning som praktiserer. Ofte vil skolen ha en oversikt over hvem barnet er hos og særlig der ordningen er 50/50. Du kan således be skolen om en uttalelse i så henseende.
Dersom dette ikke er fører frem ville jeg vurdert å begjære mekling og slik at barnet også inviteres til samtale ved familievernkontoret. Dette antas å kunne bidra til at man får til en avtale i tråd med det faktiske forhold som da også vil kunne bekreftes av sønnen deres.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: