Mor nekter å signere avtale om foreldreansvar

Publisert: 06.10.2020

Mora til barnet nekter å underskrive på skjema om delt foreldreansvar. Hva bør jeg gjøre?

Svar:

Dersom mor motsetter seg å underskrive på en avtale om delt foreldreansvar og du ønsker dette må spørsmålet løses av retten. Før du evt. bringer spørsmålet inn for retten må du ha gyldig meklingsattest. Det vil si at du må ha vært til mekling de siste 6 måneder før saken bringes inn for retten. Det kan jo også være at mekling løser konflikten ved at mor aksepterer felles foreldreansvar dersom hun forstår at dette fremstår som den naturlige løsningen.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: