Mor overfører verdier til ett av barna

Publisert: 01.07.2020

Vi er 3 barn i familie. Mor er fremdeles i live og far døde i 1991. Mor har overdratt alt av verdier til ett av barna i de senere år, uten å opplyse de andre barna. Dette har kommet frem nå i senere tid. Hva kan de 2 andre barna gjøre for å få del i arv?

Svar:

Det vil avhenge av om din mor sitter i uskiftet bo etter din far. I så fall kan hun ikke gi bort gaver som står i misforhold til boets verdi. Det er et absolutt forbud not å gi bort fast eiendom, herunder å selge boligen til lavere verdi enn markedsverdi. Dere kan kreve gaver og overføringer omstøtt. merk at det må gjøres innen 1 år fra dere fikk kunnskap om overføringene. Alternativt - om det som er gitt er å anse som forskudd på arv - kan dere kreve tilsvarende. Jeg anbefaler at dere får en konkret vurdering av saken.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: