Mor vil flytte med barnet til utlandet

Publisert: 04.12.2019

Jeg lurer på når foreldrene er ikke gift eller bor sammen når barn er født, og mor har foreldreansvar alene. I denne situasjon barn som er cirka ett år gammel og skal flytte til utlandet med mor som har foreldreansvar alene, og hva skjer hvis far er uenig? Har mor plikt til å varsle far om flytting? Når barn er født med foreldrene som ikke er gift eller bor sammen må foreldrene ha en skriftlig samværsavtale?

Svar:

Det følger av barnelovens §40 at når bare den ene forelderen har foreldreansvar for barnet så kan ikke den andre forelderen uten del i foreldreansvaret sette seg i mot at barnet flytter ut av landet. Er far uenig må han motsette seg flyttingen og reise sak for å få del i foreldreansvaret. Dersom slik sak reises kan ikke barnet flytte ut av landet før saken er avgjort, dette følger av barnelovens §40 siste setning.

Dersom foreldrene har en avtale om samvær har mor plikt til å varsle om flyttingen 3 måneder i forveien, (jf. bl §42a).

Foreldrene er ikke forpliktet til å ha en skriftlig avtale om samvær, men i de fleste tilfeller vil det være til barnets beste med en avtale som sikrer barnet forutsigbarhet om samvær.

Del denne artikkelen: