Mor vil flytte til utlandet med barnet

Publisert: 22.03.2021

Barnemor har funnet "kjærligheten" over nett, i Amerika. Nå vurderer hun, etter hun har besøkt han og familien hans å flytte dit innen to år. Vårt barn er 6 år pr nå. Jeg har barnet hos meg annenhver helg + annenhver ferie, så langt det går. Barnemor står uten jobb, inntekt eller samboer. Både jeg og min samboer har bortimot full jobb. Kan jeg nekte henne å ta med barnet? Har jeg mulighet til full omsorg dersom jeg tar opp kampen?

Svar:

Dersom mor har foreldreansvaret alene, kan hun flytte utenlands, uten at du kan motsette deg dette. Dersom dere har felles foreldreansvar, må mor ha ditt samtykke for å flytte utenlands med barnet ditt.

Om dere ikke blir enige om flyttingen, må mor eventuelt få dom fra retten på at hun har rett til å flytte utenlands. Frem til slik avgjørelse foreligger har hun ikke lov til å flytte ut av landet med barnet.

Jeg vil råde deg til å ta kontakt med familievernkontoret og bestille time til mekling, for at dere skal snakke sammen om saken. Om dere ikke blir enige, må spørsmålet avklares i retten. Det er lurt å begynne slike prosesser så tidlig som mulig, slik at dere får en avklaring på spørsmålet før det blir aktuelt med utreise.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: