Mors rettigheter i arveoppgjør

Publisert: 01.07.2020

Mor er forlovet med X, som satt i uskiftet bo. X har nå fått verge. X har fått plass på sykehjem og leilighet skal selges av verge. Det foreligger et tinglyst testamente, som sier at mor skal arve alt innbo, samt den overskytende del av X sin pliktdelsarv. Vergen er advokat, og prøver å få til en ordning om deling av innbo mellom mor og barna. Resultatet er at mor nå skal kun blir tilgodesett med 3 eiendeler. Er dette lov, hva er praksis ift testamentet. Anbefaling fra dere videre?

Svar:

Dersom testamentet regulerer dette, skal testamentet følges, om det nå gjøres opp i henhold til dette. Det kan likevel være eiendeler av personlig karakter som holdes utenfor. Uten mer informasjon, er dette vanskelig å ta stilling til, dessverre.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: