Mors rettigheter når barnet fyller 13

Publisert: 27.10.2020

Har lyst til å vite litt om mors rettigheter eller foreldre generelt da har en datter på 13 i barnevernet og lurer litt på hva mine rettigheter som mor er og hennes nå som hun har fylt 13år.

Svar:

Kort svart så skjer det ingen endringer i hvilke rettigheter foreldre og barn når barnet fyller 13 år. Barnet skal gradvis tillegges økt medbestemmelsesrett i forhold til alder og utvikling, men det er først ved fylte 15 år at loven legger opp til et juridisk skille hva gjelder barns rettigheter. Barnet vil da får selvstendige partsrettigheter i henhold til barnevernloven og kan f. eks. ha rett på egen advokat i ulike situasjoner.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: